देऊळवाडो धारगळच्या मुळाव्या शाळेचे कमलाकांत खलप अशें नामकरण

ता. 25 ऑक्टोबर 2023

शिक्षण संचालनालयान पेडणे तालुक्यातल्या देऊळवाडो धारगळ हांगाच्या सरकारी मुळाव्या शाळेचे कमलाकांत वासुदेव खलप सरकारी मुळावीं शाळा अशें नामकरण केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/836

Skip to content