Konkani News- October 17, 2023

वीज पुरवण खंडीत

ता. 17 ऑक्टोबर 2023

ता. 19 ऑक्टोबर 2023 दिसा कांदोळी उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सिकेरी, कांदोळी, शिमेर, कळंगुट आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 19 ऑक्टोबर 2023 दिसा नेरूल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन फट्टोवाडो, टिटोवाडो, भाटयेर, मुड्डोवाडो, आफ्रामेंत, फिरगेभाट, धनाडी, कोको बीच, सती देवस्थान आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/806

एकमार्गी येरादारी अधिसुचीत

ता. 17 ऑक्टोबर 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या कोळवाळ पंचायत क्षेत्रात घोटणीचो व्हाळ ते मध्यवर्ती बंदखण कोळवाळ अंडरपास ह्या पश्चिम वटेनच्या सर्व्हिस रस्त्याचेर आनी मध्यवर्ती बंदखण कोळवाळ ते आयडीसी करासवाडो ह्या पूर्व वटेनच्या सर्व्हिस रस्त्याचेर एकमार्गी येरादारीचो आदेश जारी केला आनी येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/807

रम्बलर/ स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 17 ऑक्टोबर 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या कोळवाळ पंचायत क्षेत्रात म्हापशें-पेडणे रस्त्यार हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी, कोळवाळ जंक्शनार दोनीय वटेनच्या लेनीचेर डिवायडर उकतो जाता थंयच्यान 25 मिटराचेर रम्बलर स्ट्रिप्स घालपाचो आदेश दिला. तशेंच कोळवाळ बाजार-रेवोडा रस्त्याचेर वाय जंक्शनासावन 26 मिटरांचेर एक हम्प प्रकारचो स्पिडब्रेकर घालपाचो आनी येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/808

नाविकांक कळोवणी

ता. 17 ऑक्टोबर 2023

गोंय दर्यावर्दी परिशद-23 निमतान संरक्षण सेवांखातीर 30 ऑक्टोबर 2023 दिसा सांजेची 3.30 ते 7.30 मजगती मांडवी न्हंयत कॅप्टन ऑफ पोर्टस जेटी, ओल्ड गोवा ते अटल सेतू पूल, पणजी अशी दर्यासफर आयोजीत केल्या.

ते खातीर वयल्या दिसा आनी वेळेत मांडवी न्हंयत येरादारी करपी सगळ्यों बार्जीं, प्रवासी लाँची, क्रुईज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ, नुस्तेमारी बोटीं आनी हेर यांत्रिकीं आनी बिनयांत्रिकीं नाविकांनी खबरदारी घेवन सवकसायेन येरादारी करची, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टस खात्यान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/783

Skip to content