Konkani News- October 10, 2023

वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 ऑक्टोबर 2023

ता. 13 ऑक्टोबर 2023 दिसा 11 केव्ही दाबोळी विमानतळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन जॉगर्स पार्का लागीचो वाठार, चिकली उद्देगीक वसणूक, विद्या मंदीर स्कुल, एसएमआरसी आनी चाफेरान वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/790

वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 ऑक्टोबर 2023

ता. 11 ऑक्टोबर 2023 दिसा कांदोळी उपकेंद्राचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन सिकेरी, कांदोळी, शिमेर, कळंगुट आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/791

राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर व्हॉलिबॉल पंगड निवड चाचणी

ता. 10 ऑक्टोबर 2023

राष्ट्रीय खेळां सर्तींचें आयोजन 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर 2023 मेरेन गोंयांत जावपाचे आसून ह्या सर्तीच्या व्हॉलिबॉल खेळा प्रकारात गोंयचे प्रतिनिधीत्व करपाक पंगडांची निवड करपाखातीर 12 ऑक्टोबर 2023 दिसा मासानो द आमोरी व्हॉलिबॉल मैदानार सकाळीं 9.30 वरांचेर सिनियर बायलां पंगड आनी दनपारां 2.30 वरांचेर सिनियर दादल्या पंगड निवड चाचणी आयोजीत करपात येतली.

इत्सुक व्हॉलिबॉल खेळगड्यांनी निवड चाचणीच्या थळार अर्दवर पयली उपस्थित रावचे आनी दिलीप दिवकर-9511692880 आनी प्रविण शिरोडकर-9130618589 हांचे कडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/792

वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 ऑक्टोबर 2023

ता. 12 ऑक्टोबर 2023 दिसा 11 केव्ही वास्को-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बोगमाळो, हॉलांत, रंघवी इस्टेट, चिकोळणा, आल्त दाबोळी, गाळीन आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 13 ऑक्टोबर 2023 दिसा 33 केव्ही एमईएस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आयएनएस हंसा, एचटीसी तेजसॅट, मॉडर्न नेस्ट आनी एएआय कॉलनी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/793

Skip to content