13 ऑक्टोबराक सर्गेस्त न्यायमूर्ती जी. डी कामत यादस्तीक व्याख्यानाचे आयोजन

ता. 11 ऑक्टोबर 2023

न्यायमूर्ती जी.डी. कामत चेरिटेबल ट्रस्टान शुक्रार ता. 13 ऑक्टोबर 2023 दिसा सांजेच्या 5.30 वरांचेर संस्कृती भवन हॉल, पाटो- पणजी हांगा सर्गेस्त न्यायमूर्ती जी.डी. कामत यादस्तीक व्याख्यान आयोजीत केला.

मुंबय उच्च न्यायालयाच्यो आदल्यो न्यायाधीश, न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्रीमती मृदुला भाटकर ह्यो “कायदेशीर प्रलंबीतता आनी नैतिक प्रवृत्ती” ह्या विशयाचेर व्याख्यान दितली. मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश एस. सोनक हे व्याख्यानाच्या अध्यक्षस्थानार आसतले.

कायदो क्षेत्रातले अॅड. फर्नांडो जॉर्ज कुलासो आनी शिक्षण क्षेत्रातले श्री सुहास सरदेसाय हांचो ह्या वेळार सत्कार करपात येतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/794

Skip to content