राष्ट्रीय रेड रन लोगो चे अनावरण

ता. 15 सप्टेंबर 2023

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेन राष्ट्रीय ‘रेड रन’ सर्तीच्या लोगो चे अनावरण केले. राष्ट्रीय रेड रन सर्तीची निमाणी फेरी 8 ऑक्टोबर 2023 दिसा गोंयात बांबोळीच्या ऍथलेटिक स्टेडियमार जातली.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेन गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या सहकार्यान राष्ट्रीय ‘रेड रन’ सर्तीचे आयोजन केला. खेळांच्या माध्यमांतल्यान युवकांमदी एचआयव्ही आनी हेर संसर्ग दुयेंसांविशी जागृताय करपाच्या उद्देशान ह्या सर्तीचे आयोजन केला.

ह्या सर्तीत विंगड विंगड राज्यांतल्यान सुमार 150 सर्तक वाटो घेतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/727

Skip to content