वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 4 सप्टेंबर 2023

वाळपय नगरपालिका क्षेत्रातल्या सय्यद नगर (वार्ड नं. 7) हांगा नवीन उबारिल्ले 200 केव्ही ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली हेर वीज यंत्रणां ता. 4 सप्टेंबर 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/690

Skip to content