आंतरशालेय प्रस्नमंजुशा सर्त

ता. 4 सप्टेंबर 2023

उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत कार्यालयान ता. 12 सप्टेंबर 2023 दिसा उत्तर गोंयांतल्या शाळांखातीर “इंडिया@75” ह्या विशयाचेर आंतरशालेय प्रस्नमंजुशा सर्तीचें आयोजन केला. पणजे मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत सकाळीं 9.30 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली.

सर्तीत वाटो घेवपाक इत्सुक आशिल्ल्या प्रत्येक शाळे वतीन 8 वी ते 10 वी इयत्तेत शिकपी फकत दोन विद्यार्थी सहभागी जावपाक शकतले.

प्रवेशीका 9 सप्टेंबर 2023 सांजेची 5.00 मेरेन ceo-ngzp.goa@nic.in चेर मेल करपाक जाय. चड म्हायती खातीर नोडल ऑफिसर श्री. राजीव नार्वेकर, मो. नं. 9145533201 हांचे कडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/689

Skip to content