नो पार्किंग वाठार अधिसूचीत

ता. 21 ऑगस्ट 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या बस्तोडा पंचायत क्षेत्रांत म्हापसा वटेन वचपी रस्त्याचेर दीपक कॅफे जंक्शन ते तार बस्तोडा फ्लायओवर सर्व्हिस रोड दोनीय वटेनच्या 45 मिटर मेरेन, ग्रीन पार्क वटेन वचपी रस्त्याचेर सर्व्हिस रोड ते सुपर वॉशिंग सेंटर 100 मिटर मेरेन, निसर्ग नर्सरी कडेन 40 मिटर मेरेन, काका केक शॉपालागी 40 मिटर मेरेन, बस्तोडा-मयडे टी जंक्शनार मयडे-हळदोणा वटेन वचपी रस्त्याचेर दोनीय वटेन 100 मिटर मेरेन आनी उकसय वटेन वचपी रस्त्याचेर 40 मिटर मेरेन नो पार्किंग वाठार अधिसूचीत करून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/655

Skip to content