वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 जुलय 2023

ता. 31 जुलय 2023 दिसा 11 केव्ही वास्को-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन बागमाळो, हॉलांत, रंघवी इस्टेट, चिकोळणा, आल्त दाबोळी, गाळींत आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/595

Skip to content