1 ऑगस्टाक लोकमान्य टिळक पुण्यतिथ कार्यक्रम

ता. 27 जुलय 2023

सरकारा वतीन 1 ऑगस्ट 2023 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथ पाळपात येतली. पर्वरे सचिवालय प्रकल्पात सकाळी 10.00 वरांचेर आयोजीत करपात येवपी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लोकमान्य टिळकांच्या फोटवाक फुलांहार घालतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/592

Skip to content