वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 7 जुलय 2023

धारबांदोडा तालुक्यातल्या मोले ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या पळसकाटा हांगा नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही एकेरी वीज वाहिनी आनी हेर वीज यंत्रणां ता. 10 जुलय 2023 दिसा चालू करतले आनी त्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/536

Skip to content