मडगांवां माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्पात आयज जनता दरबार जालो

ता. 3 जुलय 2023

  मडगांवच्या माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्पात आयज पयलो जनता दरबार जालो. महसूलमंत्री श्री. आतानासियो (बाबूश) मोन्सेरात हांणी जनता दरबाराक उपस्थित रावन लोकांची गारांणी आयकून घेतली.

जनता दरबारात उलयताना श्री. मोन्सेरात हांणी प्रत्येक म्हयन्यात एक मंत्री जनता दरबाराक उपस्थित रावन लोकांची गारांणी आयकून घेतले अशें सांगून विंगड विंगड सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या मुखार लोकांच्यो समस्यां सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुरू केल्लो हो खास उपक्रम आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. लोकांचे प्रस्न सोडोवपा खातीर संबंदीत जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांमदी समन्वय आसपाची तशेंच लोकांकडेन संपर्क येवपाची गरज आशिल्ल्याचे तांणी सांगलें. लोकांक वेगवेगळ्यां खात्यांनी फावटी घालपाक लायनासतना एकाच जाग्यार सेवा मेळपाक जाय, अशें महसूल मंत्र्यान सांगलें.

संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी लोकांची गारांणी आयकून घेवन ती सोडोवपाक लोकांक योग्य मार्गदर्शन आनी मदत करपाक जाय, अशें मंत्र्यान सांगलें. लोकांनी जनता दरबारात आपल्यो साबार समस्यां मांडल्यो. मंत्र्यान त्यो आयकून घेवन संबंदीत अधिकाऱ्यांक लोकांच्यो समस्यां बेगीनात बेगीन सोडोवाक सांगले.

जनता दरबाराक आमदार दिगंबर कामत, आलेक्स रेजिनाल्ड, क्रुज सिल्वा, व्हेंजी व्हिएगस, दक्षीण गोंय जिल्हाधिकारी अश्वीन चंद्रु आनी हेर सरकारी अधिकारी उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/528

Skip to content