उद्देग खात्यान संवसारीक सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देंग दीस मनयलो

ता. 27 जून 2023

उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य खात्यान आयज पणजे ईडीसी च्या नालंदा बहुउद्देशीय सभाघरांत आयोजीत कार्यक्रमात “ दिव्यांग व्यक्तिंक खाजगी क्षेत्रांत रोजगार” ह्या संकल्पनेसयत संवसारीक सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देंग दीस मनयलो.

उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य खात्याच्यो संचालक श्रीमती स्वेतिका साचन हांणी पारंपारिक दिवली पेटोवन कार्यक्रमाचे उक्तावण केले.

गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक श्री. प्रविमल अभिषेक, राज्य दिव्यांग आयोगाचे सचीव ताहा हाजिक, गोंय राज्य उद्देग संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचर, गोव चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष राल्फ डिसौजा, लघू उद्देग भारतीचे अध्यक्ष राजकुमार कामत आनी हेर अधिकारी कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

ह्या वेळार उलयताना श्रीमती स्वेतिका साचन हांणी लघू उद्देजकांक एका व्यासपीठाखाला हाडून लघू उद्देग क्षेत्राच्या विकासाखातीर येणाऱ्या काळांत कित्ये करप शक्य आसा, हाचेर विचार करून निर्णय घेवपाच्या उद्देशान अशा कार्यक्रमाचे आयोजन करपात येता, अशें सांगलें. सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देंगीक मळार चडांत चड साधनसुविधां निर्माण करपाची आनी देशातल्या लघू उद्देजकांक समान संदी उपलब्ध करपाची गरज तांणी उक्तायली.

गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक श्री. प्रविमल अभिषेक हांणी आपल्या उलोवपात गोंयच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आनी वेपाराखातीर उद्देगीक विकास म्हामंडळावतीन एमएसएमई एक्सपो चे आयोजन करपाचो विचार आशिल्ल्याचें सांगलें. राज्यांत लॉजिस्टिक वेवसायाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकारान गोंय लॉजिस्टिक आनी व्हेअरहाऊसिंग धोरण अधिसूचीत केल्ल्याचेय तांणी सांगलें.

सुरवातीक उपसंचालक हिमांशू पाटणेकर हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. श्री. श्याम गांवकर हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले आनी निमाणे श्रीमती जॉयसी डिसौजा हांणी हांणी उपकार मानले.

उपरांत राज्य दिव्यांग आयोगाचे सचीव ताहा हाजिक हांच्या अध्यक्षतेखाला “ दिव्यांग व्यक्तिंक खाजगी क्षेत्रांत रोजगार” ह्या विशयाचेर चर्चासत्र आनी सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देंग येवजणांचेर सादरीकरण जालें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/519

Skip to content