स्वातंत्र्य हे न्हय फकत राजकीय क्षेत्रापुरतेच मर्यादित ना जाल्यार सामाजिक आनी आर्थिक क्षेत्राखातीरय आसा- राज्यपाल

ता. 18 जून 2023

स्वातंत्र्य हे न्हय फकत राजकीय क्षेत्रापुरतेच मर्यादित ना जाल्यार सामाजिक आनी आर्थिक क्षेत्राखातीरय आसा अशें, राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या गोंय क्रांती दीस कार्यक्रमात हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपून गोंय मुक्ती चळवळीतले हुतात्मे आनी स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओपल्या उपरांत उलयताना सांगलें.

राज्यपाला सयत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, वीज मंत्री श्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर, विरोधी पक्ष फुडारी श्री युरी आलेमांव, आमदार श्री रुडॉल्फ फर्नांडिस, महापौर श्री रोहित मोन्सेरात, डीजीपी श्री. जसपाल सिंग, स्वातंत्र्य सैनिक आनी हेर मानेस्तांनी हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पांजली ओपली

आमी अभिमानान म्हणपाक शकतात की, आमची लोकशाय वेवस्था दिसानदीस विकसित जायत आसा. आमची राज्यघटना संवसारातली सर्वोत्कृश्ट राज्यघटना आसा. राज्यांत सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्षामदी बरे संबंध आसून लोकहिताखातीर सकारात्मक निर्णय घेवप सोपे जाता, अशें राज्यपालान म्हणलें.

राज्यपालान डॉ. राम मनोहर लोहिया आनी डॉ. ज्युलियो मिनेझिस हांच्या गोंय मुक्ती चळवळीतल्या योगदानाचो उगडास करून तांच्या योगदानाची वळख नव्या पिळगेक करून दिवपाची गरज आसा, अशें सांगलें.

गोंयांत per capita income अदीक आसून गोंय हे देशातले सर्वोत्कृश्ट राज्य जावपाक शकता, अशीं आस्त राज्यपालान उक्तायली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या जनतेक क्रांती दिसाची परबीं भेटोवन गोंय मुक्ती खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ल्या त्यागाचो उगडास केलो. 18 जून 1946 दिसा डॉ राम मनोहर लोहिया आनी डॉ ज्युलियो मिनेझिस हांणी पोर्तुगीजांच्या जुलमी सत्तेआड लडपाचो गोंयच्या लोकांक उलो मारलो आनी गोंयांत जनक्रांतीक सुरवात जाली आनी शेवटी 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय पोर्तुगीजांच्या परकीय सत्तेतल्यान मुक्त जाले, अशें तांणी म्हणलें.

गोंय, दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष गुरुदास कुंदे हांच्या मागणीचो उल्लेख करून मुख्यमंत्र्यांन फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन इयत्ता अकरावीच्या इतिहास विशयाच्या पाठ्यपुस्तकात गोंय क्रांती दिसाच्या इतिहासाचो आस्पाव करपाची घोशणा केली. तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांचे प्रलंबित प्रस्न सोडोवपाचेय उतर तांणी ह्या वेळार दिले.

गोंय, दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष गुरुदास कुंदे हांणी गोंय मुक्ती चळवळीतल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचो उगडास करतना गोंय क्रांती दिसाच्या इतिहासाचेर उजवाड घातलो.

ह्या वेळार बालभवनाच्या भुरग्यांनी देशभक्तीचेर गीतां सादर केली

श्रीमती अक्षता पुराणिक भट हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/511

Skip to content