प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देंग येवजणेचेर जागृताय कार्यक्रम

ता. 15 जून 2023

उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य खात्यान फाल्या ता. 16 जून 2023 दिसा केपे नगरपालिका सभाघर, केपे हांगा सकाळी 10.00 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देंग येवजणेचेर जागृताय कार्यक्रमाचे आयोजन केला.

जागृताय कार्यक्रमाच्या उक्तावणाच्या कार्यावळीक आमदार श्री. एल्टन डिकॉस्ता, आदले उपमुख्यमंत्री श्री. चंद्रकांत कवळेकर आनी हेर मानेस्त उपस्थित रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/497

Skip to content