प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देंग येवजण जागृताय कार्यक्रम लांबणेर

ता. 15 जून 2023

उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य खात्यान फाल्या ता. 16 जून 2023 दिसा केपे नगरपालिका सभाघर, केपे हांगा आयोजीत केल्लो प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्देंग येवजण जागृताय कार्यक्रम अनिर्वाय कारणाक लागून फुडें धुकल्ला. संबंदीतांनी हाची नोंद घेवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/497

Skip to content