ग्रामपंचायत प्रभागांखातीर पोटवेंचणूक जाहिर

ता. 13 जून 2023

गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान सांतईस्तेव्ह ग्रामपंचायतीचो वार्ड-5, पार्से ग्रामपंचायतीचो वार्ड- 7 आनी धर्मापूर शिर्ली ग्रामपंचायतीचो वार्ड-2 खातीर 2 जुलय 2023 दिसा पोटवेंचणूक जाहिर करून आचारसंहिता लागू केल्या.

14 ते 21 जून मेरेन सकाळी 10.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन उमेदवारी अर्ज स्विकारतले. 22 जून दिसा उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली. 23 जून दिसा दनपारां 2.00 वरां मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटी घेवपाक मेळटलो. 2 जुलयाक मतदान आनी 3 जुलयाक मतमेजणी जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/494

Skip to content