योगा ऑलिम्पियाडा सर्तीखातीर खेळगड्यांची निवड

ता. 6 जून 2023

एनसीईआरटी, भोपाळ हांणी 18 ते 20 जून 2023 मेरेन प्रादेशीक शिक्षण संस्था, श्यामला हिल, भोपाळ हांगा आयोजीत केल्ल्या योगा ऑलिम्पियाड सर्तीखातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान खेळगड्यांची निवड केल्या.

माध्यमीक गटात (9वी ते 10वी इयत्तेंत शिकपी विद्यार्थीं) चलयो- कु. वैदेही शेट्ये, डॉ. के. बी. हेडगेवार हायस्कुल, कुजिरा, कु. सहाना एस. नेवगी, श्री शांतादुर्गा हायस्कुल, दिवचल, कु. इमा जी. पाटील, सारस्वत विद्यालय, म्हापसा, कु. कोमल डी. कुलाल, सरकारी हायस्कुल, नामोशी-गिरी, चले- मा. अमन अप्पाजी नाईक, एजे डी आल्मेदा हायस्कुल, फोंडा, मा. दिव्यत्व जल्मी, महात्मा गांधी शताब्दी विद्यालय, गावणे, मा. शौर्य भगत, डॉ. के.बी. हेडगेवार हायस्कुल, कुजिरा, बांबोळी, मा. अथर्व रामचंद्र नाईक, महात्मा गांधी शताब्दी विद्यालय, गावणे.

उच्च प्राथमीक गटात (6वी ते 8वी इयत्तेंत शिकपी विद्यार्थीं) चले- मा. आरिफ खान, दत्ताराम मंत्रवादी मेमोरियल हायस्कुल, म्हापसा, मा. आरुष गावकर, अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुल, दिवचल, मा. शौनक एस. बाराजणकर, डॉ. के. बी हेडगेवार हायस्कुल, कुजिरा, मा. गणेश एन. रामदुर्गा, श्री शांतादुर्गा हायस्कुल, दिवचल. चलयो- कु. राही घनशाम गावकर, अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुल, दिवचल, कु. मनस्वी दास, केंद्रीय विद्यालय क्र. 1 वास्को, कु. स्वरा सातोस्कर, मांद्रे हायस्कुल, मांद्रे आनी कु. मानसी एस. कडोलकर, रोझरी हायस्कुल, बांबोळी ह्या विद्यार्थ्यांची सर्तीखातीर निवड जाल्या.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/477

Skip to content