उणाक दर्ज्याचे फॉर्च्युन सोयबीन तेल, पापडी, खारेगाठी उत्पादन आनी विक्रिखातीर दंड

अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यानी केल्ल्या कारवायेंच्या प्रकरणांत अन्न सुरक्षा आनी मानक कायद्याखाला न्याय अधिकारी म्हूण दक्षीण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान उणाक दर्ज्याची  उत्पादनां तयार करून विक्री केल्लेखातीर संबंदीत आस्थापनांक दंड फर्मायला.

उणाक दर्ज्याचे फॉर्च्युन प्लस रिफायन्ड सोयाबीन तेलाचे  उत्पादन तयार करून विक्री केल्लेखातीर अदानी विल्मर ली., मालेगांव-नागपूर, महाराष्ट्र ह्या उद्देगाआड कारवाय करून एक लाख रूपया दंड फर्मायला.

दुसऱ्या एका प्रकरणात उणाक दर्ज्याची पापडी, खारेगाठी, भावननगरी शेंव  तयार करून विक्री केल्लेखातीर  मे. राजपुरोहित स्विट मार्ट, शॉप नं.2, पांडव अपार्टमेंट, आके-साश्ट हांचेआड कारवाय करून 5000/- रूपया दंड फर्मायला.

आनीक एका प्रकरणात उणाक दर्ज्याची ‘गाठी’ तयार करून विक्री केल्लेखातीर सन्मान स्विट मार्ट, शॉप नं. 44, अपना बाजार, वास्को  हांचेआड कारवाय करून 30,000/- रूपया दंड फर्मायला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/476

Skip to content