राजभवनान तेलंगणा राज्य स्थापना दीस मनयलो

ता. 3 जून 2023

गोंय राजभवनान काल तेलंगणा राज्य स्थापना दीस मनयलो. दोनापावला राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात गोवा तेलगू असोसिएशनाचे वांगडी सहभागी जाल्ले.

गोंयचे राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई हांणी तेलंगणा राज्यांतल्या लोकांक स्थापना दिसाची परबीं दिली. भारत हो विविधतायेन नटिल्लो विशाल देश आसा. आमच्या देशांत विविधतायेत एकजूट आसा, अशें राज्यपालान ह्या वेळार उलयतना म्हणलें.

आयज गोंय राजभवना वतीन तेलंगणा राज्याचो स्थापना दीस मनयतात आनी ह्या फुडें हेर राज्यांचो लेगीत स्थापना दीस मनोवपात येतलो, जेणे करून आपल्या राष्ट्राची संस्कृती जाणून घेवपाक मदत जातली, अशें राज्यपालान म्हणलें.

राज्यपालान तेलंगणा राज्याच्या निर्मिती खातीर योगदान दिल्ल्या फुडाऱ्यांक आर्गां ओपून तेलंगणा राज्यांतल्या जनतेक उज्ज्वल भविश्य आनी समृद्धी खातीर परबीं भेटयली.

एनआयओचे मुखेल शास्त्रज्ञ डॉ. मुरलीधर कोचेर्ला हांणी तेलंगण राज्यांचो भुगोलीक, राजकीय, इतिहास आनी संस्कृतीची म्हायती दिली.

राज्यपालांचे सचिव श्री एम.आर. एम. राव हांणी आपल्या भाशणात तेलंगणा राज्याच्या निर्मिती फाटलो इतिहास सांगलो.

अॅड. श्रीमती रीता पिल्लई, गोवा तेलगू असोसिएशनचे सचीव श्री वामसी कृष्णा नाझिनेनी आनी हेर वांगडी कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

ह्या कार्यक्रमा उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम जालो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/470

Skip to content