बर्लिन हांगा जावपी विशेश ऑलिम्पिक सर्तीत भाग घेवपी पंगडाक निरोप

ता. 2 जून 2023

जर्मनीतल्या बर्लिन हांगा आयोजीत विशेश ऑलिम्पिक जागतिक गिमाळ्या सर्तीत सहभागी जावपी 22 विशेश ऍथलिट्स आनी 7 प्रशिक्षक आनी एका कर्मचाऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्या थळाव्या पंगडाक आयज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी निरोप दिलो.

विशेश ऑलिम्पिक भारत गोंय हांणी राज्य दिव्यांग आयोग आनी संजय सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन गोंय हांच्या जोड पालवान आयज पर्वरी हांगा पंगडाक निरोप दिवपाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो.

समाजकल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय आनी खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री श्री गोविंद गावडे ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

विशेश ऑलिम्पिक जागतिक गिमाळी सर्त 17 ते 25 मे 2023 मेरेन बर्लिन जर्मनी हांगा जातली. भारतीय पंगड सायकलिंग, फ्लोअरबॉल, व्हॉलीबॉल, फ्लोअर हॉकी, बॅडमिंटन, धावपाच्या खेळां सर्तींनी भाग घेतलो.

विशेश भुरगीं ही समाजाचो एक भाग आसून सगळ्यांक समान महत्त्व दिवन सर्वसमावेशक विकास करपाचेर सरकाराचो भर आसा. विशेश भुरग्यांच्या हिताकडेन दुर्लक्ष करपाक शकना. तांच्या कल्याणाखातीर आवश्यक त्यो सगळ्यों सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें.

मुख्यमंत्र्यान बर्लिन हांगा जावपी विशेश जागतिक ऑलिम्पिक गिमाळ्या खेळां सर्तीत सहभागी जावपी विशेश खेळगड्यांच्या पंगडाचे अभिनंदन करून पंगडाक परबीं दिली.

समाजकल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांणी बर्लिनाक वचपी विशेश खेळगड्यांच्या पंगडाचे अभिनंदन करून हो आमच्या सगळ्यांखातीर अभिमानाचो क्षण आशिल्ल्याचें सांगलें आनी प्रशिक्षक आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांची तोखणाय केली.

तशेंच तांणी खेळगड्यांक यश मेळोवपाखातीर परिश्रम घेवपाक सांगून खेळगडें आपल्या देशाक नक्कीच नाव मेळोवन दितले, अशी आस्त उक्तायली.

विशेश ऑलिम्पिक भारत गोंयचें वांगडी श्री व्हिक्टर वाज हांणी सर्तीविशीं म्हायती दिली.

दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त श्री गुरुप्रसाद पावसकर, संजय स्कूलाचें वांगडी सचीव श्रीमती नितल आमोणकर, मुख्याध्यापक श्री तातू कुडाळकर, आयोगाचे सचीव श्री ताहा हाझीक आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/466

Skip to content