‘द एलिफंट व्हिस्परर्स’ चित्रपटान गोंय पर्यावरण चित्रपट महोत्सवाचो फाल्या शुभारंभ ‘साश्टीचो कोडो’ आनी ‘एक था गोवन’ हे दोन गोंयचे चित्रपट प्रदर्शीत जातले

ता. 2 जून 2023

गोंय पर्यावरण चित्रपट महोत्सवाच्या पयल्या आवृत्तीचे उक्तावण फाल्या पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री श्री. निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं सकाळी 10.30 वरांचेर मॅक्विनेझ पॅलेस, पणजी हांगा जातले. महोत्सव 5 जून मेरेन चलतलो. गोंयांतल्या G20 बसकांच्या फाटभूंयेर हो उत्सव संवसारीक पर्यावरण दिसानिमतान आयोजीत केला. शेनवार 3 जून दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर ‘द एलिफंट व्हिस्परर्स’ ह्या सर्वोत्कृष्ट लघुपटाचो ऑस्कर पुरस्कार फावो जाल्ल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनान महोत्सवाचो शुभारंभ जातलो.

गोंय पर्यावरण चित्रपट महोत्सवात गोंयचे दोन चित्रपट प्रदर्शीत जातले. गोंयच्या विभागात विन्सी कॉस्ता हांचो “साश्टीचो कोडो-Saxtticho Koddo’ आनी सृश्टी लाखेरा हांचो ‘ एक था गोवन-Ek tha Goa’ हे चित्रपट प्रदर्शीत जातले. गोंयचें चित्रपट सैम, संस्कृती, परंपरा, पर्यावरण आनी सामाजीक जीणेचेर उजवाड घालपी आसात.

ह्या चित्रपट महोत्सवाची पयली आवृत्ती पर्यावरण, शाश्वत जीण, सामाजीक जीण, जैवविविधता, प्लास्टिक प्रदूशणाचेर उपाय, उदका संवर्धन अशां सांबार विशयांचेर आदारीत आसा, “वसुधैव कुटुंबकम” – एक भुंय, एक कुटुंब, एक भविश्य ह्या G20 च्या संकल्पनेकडेन सुसंगत आसा. तीन दीस चलपी महोत्सवात संवसारभरांतले 50 परस चड चित्रपट प्रदर्शीत करपात येतले. तातूंत अमेरीका, दक्षीण आफ्रिका, कॅनडा, इंग्लंड, पोर्तुगाल, इटली आनी हेर देशांतल्या फिल्मांचो आस्पाव आसा.

महोत्सवाचो समारोप 5 जून, संवसारीक पर्यावरण दिसा बर्लिन फिल्म फेस्टिव्हल महोत्सवात Golden Bear पुरस्कार फावो जाल्ल्या स्पॅनिश चित्रपट Alcarràs च्या प्रदर्शनान जातलो. हो फिल्म महोत्सव लोकांखातीर उकतो आसा आनी www.goaeff.in ह्या वेबसायटीचेर नोंदणी फुकट आसा.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/467

Skip to content