उदकास्त्रोत मंत्र्यांची दक्षिण गोंयांतल्या उदका तळीं, धरणांक भेट

ता. 2 जून 2023

उदकास्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज दक्षिण गोंयांतल्या विविध तळीं आनी धरणांक भेट दिली. मंत्र्यान दवर्ली उदका पंपिंग स्टेशन, सालझोरा तळे, केपे धरण, कुशावती न्हंय, मिराबाग, सोलये आनी साळावली धरणाक भेट दिवन ह्या उदकास्त्रोतांनी उपलब्ध आशिल्ल्या उदकाची पळोवणी केली.

गोंयांत एप्रिल आनी मे म्हयन्यात उदकाचो उणाव जाणवता. लोकांक जाय ते प्रमाण उदकाची पुरवण जायना. तशेंच दिसान दीस लोकांची उदकाची मागणी वाडत आसा. ते खातीर येणाऱ्या 25 वर्सांचो विचार करून उदका पुरवण येवजणेचे आताच नियोजन करपाची गरज आसा. खास करून दक्षीणेकडल्या साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत लोकवस्ती वाडत आसा आनी नवीन उद्देगांचीय भर पडत आसा. ह्या वाडट्या लोकसंख्येक आनी उद्देगांक उदका पुरवण करपा खातीर आनीक उदकास्त्रोतांचो सोद घेवपाची गरज आसा आनी त्याच दृश्टीन आपले प्रयत्न चालू आसात, अशें उदकास्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या ह्या भेटी वेळार सांगलें.

उत्तर गोंयांत येणाऱ्या काळात 250 एमएलडी उदका प्रकल्प पुर्ण जातले आनी ताका लागून उत्तर गोंयांतली उदकाची समस्या सुटपाक मदत जातली, अशें तांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांतय 150-200 एमएलडी उदका प्रकल्पांची कामां हातात घेवपाची येवजण आसून हे प्रकल्प पुर्ण जाल्या उपरांत पुराय राज्यातली उदकाची समस्या नक्कीच पयस जातली, अशेंय उदकास्त्रोत मंत्र्यान सांगलें.

ह्या वेळार मंत्र्यावांगडा मुखेल अभियंते श्री प्रमोद बदामी, अतिरिक्‍त मुखेल अभियंते श्री संतोष गावकर, अधीक्षक अभियंते श्री कृष्णकांत पाटील आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/469

Skip to content