मुख्यमंत्री “हॅलो गोंयकार” फोन-इन कार्यक्रमातल्यान लोकांकडेन संवाद साधतले

ता. 1 जून 2023

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हयन्याच्या दर पयल्या शुक्राराक पणजी दूरदर्शनावयल्या “हॅलो गोंयकार” ह्या फोन-इन कार्यक्रमा वरवीं लोकांकडेन लाईव्ह संवाद साधतले. फाल्या 2 जून दिसा सांजेच्या 7 ते 8 वरां मजगती पयलो फोन-इन कार्यक्रम जातलो. लोकांनी आपले प्रस्न आनी गारांणी मांडपाखातीर 0832-2222424/2225204 ह्या फोन नंबरावयल्यान संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/459

Skip to content