बार्देस म्हालातल्या कांय वाठारांत 3 जूनाक मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 1 जून 2023

बार्देस म्हालातल्या गिरी हांगा 500 एमएम उदका पुरवण पायपलायनीचे ताकतीकेन दुरूस्तीकाम करपाचे आशिल्ल्यान 3 जून 2023 दिसा बार्देस म्हालातल्या हणजूणा, शापोरा, वागातोर, सांगोल्डा (कांय वाठार), नागोवा, ग्रॅण्ड मरड, पर्रा, हडफडे आनी कळंगुटच्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/462

Skip to content