वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मे 2023

ता. 11 मे 2023 दिसा 11 केव्ही सुकुर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन वेताळ देऊळ, कार्रे, रोमा रेजिडन्सी, अंकल्स मिनी सुपर मार्केट, सुकुर एनक्लेव्ह, शेख जनरल स्टोअर, शरयु सॉलिट्युड, पिंटो रूझारियो स्कुअर रिसॉर्ट, अली ट्रान्सफॉर्मर, वाडे, मिलन सुपर मार्केट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 11 मे 2023 दिसा 11 केव्ही सांगोल्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपारां 2.00 ते सांजेची 5.30 वरां मेरेन सपना राज व्हॅली, नरेश प्लायव्हुड, ग्रीन हिल, सांगोल्डाचो कांय वाठार, शांतादुर्गा देऊळ, लिव्हरामेंतवाड्या सरभोवतणी, भुतकीवाडो, सांगोल्डा साईबाबा देऊळ, ग्रॅण्ड मरड, बार्रोसवाडो, सांगोल्डा पंचायत, महिंद्रा शोरूम, आसुवा, कॅण्डी फ्लोस, किस्मूर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/384

Skip to content