इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्स्ट्रुमेंटेशन आनी कॉम्प्युटर नेटवर्किंग पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश

ता. 10 मे 2023

गोंय विद्यापीठातल्या स्कूल ऑफ फिजिकल अँड अप्लाइड सायन्स (SPAS) च्या 2023-24 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीरच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्स्ट्रुमेंटेशन आनी कॉम्प्युटर नेटवर्किंग B.Voc पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशाखातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. इत्सुक उमेदवारांनी चड म्हायती खातीर गोंय विद्यापीठाच्या www.unigoa.ac.in ह्या वेबसायटीक भेट दिवची.

उमेदवार कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायिक वा हेर खंयच्याय शाखेतल्यान बारावी उत्तीर्ण आसपाक जाय. कोणत्याही प्रवाहातील उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (बारावी एसटीडी) किमान पात्रता आवश्यक आहे. ऑनलायन अर्ज सादर करपाची निमाणी ता. 20 मे 2023 आसा. प्रवेश पोर्टलाची लिंक:https://tinyurl.com/mruvt72t .

योग्यता मूल्यमापन/मुलाखत 1 जून 2023 दिसा इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग, स्कूल ऑफ फिजिकल अँड अप्लाईड सायन्स (SPAS) गोंय विद्यापीठ हांगा जातली. गुणवत्तेच्या आदाराचेर निवड जाल्ल्या उमेदवारांची यादी 5 जून 2023 मेरेन गोंय विद्यापीठाच्या वेबसायटीर उपलब्ध करतले. अभ्यासक्रमाक 12 जून 2023 सावन सुरवात जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/387

Skip to content