वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 9 मे 2023

वीज खात्यान डोंगरी सुरावली हांगा मे. सुविनास डिवायन एंजल्स हॉस्पिटलाखातीर नवीन उबारिल्ले 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्लें भुंयगत वीज केबल आनी हेर वीज यंत्रणां 20 एप्रिल 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/383

Skip to content