नौदळाच्या नागरी कर्मचाऱ्यांखातीर मोड्युलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ता. 8 मे 2023

भारत सरकाराच्या कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाच्या दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण आनी विकास मंडळान भारतीय नौदळ गोंय विभागाच्या जोड पालवान ता. 9 मे 2023 दिसा एलसीएएच राजहंस, भारतीय नौदळ, चिकली (दाबोळी विमानतळा सामकार) हांगा भारतीय नौदळाच्या नागरी कर्मचाऱ्यांखातीर एका दिसाचो मोड्युलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत केला.

केंद्रीय पर्यटन, पोर्टस्, शिपिंग आनी उदकामार्ग राज्यमंत्री श्री. श्रीपाद नाईक हे प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उक्तावण कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे आसतले. राज्यसभा सदस्य श्री. विनय तेंडुळकर, मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. विर्जेश उपाध्याय, भारतीय नौदळ गोंय विभागाचे कमांडिग फ्लॅग ऑफिसर रिअर एडमिरल विक्रम मेनन, मंडळाच्या गोंय विभागाचे अध्यक्ष श्री. के. प्रकाश हे मानाचे सोयरे आसतले.

विभागीय संचालक श्रीमती अरूणा विष्णू वाघ ह्यो कार्यक्रमाच्यो आयोजक आनी समन्वयक आसात.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/376

Skip to content