डॉ. वासू एम. उसपकर हांची वस्तुसंग्रहालयाचे संचालक म्हूण नेमणूक

ता. 8 मे 2023

गोंय लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसी वयल्यान डॉ. वासू एम. उसपकर हांची वस्तुसंग्रहालयाचे संचालक म्हूण नेमणूक केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/377

Skip to content