हडफडे-नागोवा पंचायत वाठारांत स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 5 मे 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या हडफडे-नागोवा पंचायत क्षेत्रात मेंडीसवाडो नागोवा हांगा श्रीपाद प्रभू हांच्या घराच्या गेटीसावन दोनीय वटेच्यान 20 मिटर अंतराचेर, दिवानभाटी हडफडे हांगा एचडीएफसी बँके सावन दोनीय वटेच्यान 15 मिटर अंतराचेर, गोरभाटवाडो हांगा विंदन कायसुवकर हांच्या घरा लागी टी-जंक्शनार दोनीय वटेच्यान 15 मिटर अंतराचेर, व्हिएगसवाडो हांगा मेल्विन मेंडोन्सा हांच्या घरा लागी जंक्शनार दोनीय वटेच्यान 10 मिटर अंतराचेर, बागा हांगा मॅकिस (ब्रिज) लागीच्य जंक्शनार दोनीय वटेच्यान 15 मिटर अंतराचेर, स्टेनली डिसौझा हांच्या घरा लागी जंक्शनार दोनीय वटेच्यान 15 मिटर अंतराचेर, काफे मायोना लागीच्य जंक्शनार दोनीय वटेच्यान 15 मिटर अंतराचेर, सांकवाडी हांगा हनुमान देवळासावन दोनीय वटेच्यान 20 मिटर अंतराचेर, बागा हांगा आनंद दिवकर हांच्या घरा लागीच्या जंक्शनार 10 मिटर अंतराचेर, होली क्रॉसासावन दोनीय वटेनच्यान वटेच्यान 20 मिटर अंतराचेर, मायणाभाटी हांगा अक्वा रेजिडन्सी सामकार, तांबुडकीवाडो हांगा आनंद बार्रा लागीच्या जंक्शनार दोनीय वटेच्यान 10 मिटर अंतराचेर, तांबुडकीवाडो हांगा दिनेश शिरोडकर हांच्या घरासावन 10 मिटर अंतराचेर, कुडासवाडो हांगा सॉल्ट रेस्टोरंटालागी जंक्शना सावन 5 मिटर अंतराचेर, कुडासवाडो हांगा गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म जंक्शना सावन दोनीय वटेनच्यान 10 मिटर अंतराचेर हम्प प्रकाराचो स्पिडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/372

Skip to content