लायब्ररी आनी इन्फॉर्मेशन सायन्स प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश

ता. 4 मे 2023

फार्मागुडी- फोंडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर तांत्रिक शिक्षण संकुलावतीन कळीत केला की, लायब्ररी आनी माहिती विज्ञान ह्या 6 म्हयन्याच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या पाचव्या बॅचीक जून 2023 सावन गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयात सुरूवात जातली. हो अभ्यासक्रम स म्हयन्यांचो आसून जातूंत लायब्ररी वेवस्थापन, विशयाप्रमाण वळेरी करप, वर्गीकरण, म्हायती सुदारणा, डिजिटल लायब्ररी, नवीन ट्रॅण्डस् अशा विशयांचो आस्पाव आसा. अभ्यासक्रम लायब्ररीमदल्या अणभवी शिक्षकांकडल्यान शिकोवपात येतलो.

शाळांची ग्रंथालयां, भौशीक ग्रंथालयां (ग्रेड I आनी ग्रेड II ग्रंथपाल) आनी हेर शिक्षणिक/वेवसायिक ग्रंथालयांनी नोकरी करपाक इत्सुक आशिल्ल्या खातीर हो अभ्यासक्रम अनिवार्य आसा. अभ्यासक्रमा खातीर उमेदवारांक पयली येवप्यांक पयली ह्या तत्त्वाचेर प्रवेश दितले. ग्रंथालयांनी नोकरी करपी उमेदवारांक प्राधान्य दितले. अर्जदाराची पात्रताय खंयच्याय शाखेतल्यान कमीत कमी बारावी उत्तीर्ण आसपाक जाय.

अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 31 मे 2023 आसा. अर्ज आनी प्रॉस्पेक्टस महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात उपलब्ध आसात. चड म्हायती खातीर अभ्यासक्रम को-ऑर्डिनेटर डॉ. अक्षय निगळें हांचे कडेन 8080204750/0832-2336392 ह्या फोन नंबरावयल्यान संपर्क करपाक शकता वा librarian@gec.ac.in चेर भेट दिवची.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/365

Skip to content