कोंकणी खबरो – 3 एप्रिल 2023

वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 मे 2023

ता. 6 मे 2023 दिसा 11 केव्ही शांतीनगर फोंडे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन मेस्तावाडो, साईनगर, दुर्गाभाट, तळे आनी साईराज पार्क 1 आनी 2 वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/357

वीज पुरवण खंडीत

ता. 3 मे 2023

ता. 6 मे 2023 दिसा 11 केव्ही पणसामळ काले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन काले बाजार, कामदार, थोरलेमळ, देवणामळ, खुडवामळ, खुटकरवाडो, कारेमळ, पोकरमळ, कृशी फार्म, बोंडेल, थोरलेमळ-2, कश्टी, चानीमळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/358

नो पार्किंग अधिसूचीत

ता. 3 मे 2023

दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान फोंडा म्हालातल्या बांदोडा पंचायत क्षेत्रातल्या पाटणतळी जंक्शनासावन शांतादुर्गा हाऊसिंग सोसायटी वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर दाव्या वटेन किरिजोना बार्रालागी सगळ्यां प्रकारच्या वाहनांखातीर “नो पार्किंग विभाग” अधिसूचीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/359

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 3 मे 2023

वीज खात्यान माशेल वाठारांत आल्बर्ट, सनी वर्कशॉप, माडापय, साई देवस्थान, ताज सोसायटी, ओंकार, माशेल पंचायत आनी साखळ्यो हांगा घातिल्ले भुंयगत वीज केबल आनी नवीन उबारिल्ली ट्रान्सफॉर्मर केंद्रां चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/360

Skip to content