वेंचणूकेच्या फाटभूंयेर सांखळी आनी फोंडे नगरपालिका वाठारांतली सोऱ्याची दुकानां, बार्रां बंद दवरपाचो आदेश

ता. 28 एप्रिल 2023

सांखळी आनी फोंडे नगरपालिका वेंचणूकेच्या फाटभूंयेर उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यानी सांखळी आनी फोंडे नगरपालिका वाठारांतली सगळीं परवानाधारक सोरो विक्रीची बार्रां आनी दुकानां ता. 4, 5 आनी 7 मे 2023 दिसा बंद दवरपाचे निर्देश दिल्यात. बार्र आनी रेस्टोरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशीं सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार्र काऊंटर बंद दवरचो पडटलो आनी सोरो विकपाक मेळचो ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/347

Skip to content