वीज पुरवण खंडीत

ता. 28 एप्रिल 2023

ता. 3 मे 2023 दिसा दिसा 11 केव्ही कुंकळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुंकळ्ळी नगरपालिका वांठार, मुरीडा धांडोरा, आदिबांद, कुंकळ्ळी बाजार, कुलवाडो, सावरकट्टो, मास्कोणी, देमानी, भिवसा, कोट्टामळ, झुल्फाशेत आनी सरभोवतणच्या वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/348

Skip to content