मोन्सेरात हांचे हस्तुकीं धारबांदोडा हांगा सर्वेक्षण आनी भूंय नोंदणी कार्यालयाचें उक्तावण

ता. 28 एप्रिल 2023

महसूल मंत्री श्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी आयज धारबांदोडेच्या सरकारी संकुलातल्या इमारतीत सर्वेक्षण आनी भूंय नोंदणी निरीक्षक कार्यालयाचे उक्तावण केले.

कार्यालयाच्या उक्तावण कार्यक्रमाक आमदार आनी जीटीडीसीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर, दक्षीण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुवर्णा प्रभू तेंडुलकर, जिल्हा पंचायत सदस्य श्रीमती सुधा गावकर, महसूल सचीव संदीप जॅकिस, धारबांदोडेचे सरपंच श्री विनायक गावस आनी हेर मानेस्त उपस्तित आशिल्लें.

ह्या वेळार उलयताना महसूलमंत्री श्री मोन्सेरात हांणी लोकांक बऱ्यातली बरी सेवा दिवपाखातीर सरकार वचनबद्द आशिल्ल्याचें सांगून जमनीचे विभाजन आनी पुनर्सर्वेक्षणाची प्रकरणां जलदगतीन निकालात काडपाचे उतर दिवन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लोकांची कामां बेगीनात बेगीन पूर्ण करपाक सांगलें. ह्या कार्यालयांक लागून आता धारबांदोडा तालुक्यातल्या लोकांक जमनीचे दाखले, सर्वेक्षण, नोंदणी आनी हेर कामांखातीर केपे हांगा वचपाची गरज पडची ना, अशेंय तांणी सांगलें.

डॉ. गणेश गावकर हांणी धारबांदोडा तालुक्यात सर्वेक्षण आनी भूंय नोंदणी निरीक्षक कार्यालय सुरू जाल्ले खातीर समाधान उक्तावन महसूल मंत्र्याचे उपकार मानले. तांणी धारबांदोडा तालुक्यातल्या लोकांनी ह्या नवीन सुविधांचो पुरेपूर लाव घेवपाची मागणी केली.

महसूल सचीव संदीप जॅकिस हांणी सर्वेक्षण आनी भूंय नोंदणी विभागाच्या सुविधांसयत सरकारान फ्लॅट वा प्लॉटांची जमीन गृहनिर्माण संस्थांक आनी मालकांक नांवार करून घेवप शक्य जावचे म्हूण जाहीर केल्ल्या नोंदणी शुल्क आनी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीचीय ह्या वेळार म्हायती दिली.

सुरवातीक खात्याचे उपसंचालक श्री.मंदार नाईक मानेस्तांक येवकार दिलो आनी निमाणे संचालक श्री. जॉन्सन फर्नांडिस हांणी उपकार मानले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/351

Skip to content