पोळे, मोले आनी सुर्ला वाठारांत सोऱ्याची येरादारी आनी लागी बाळगुपाचेर निर्बंध

ता. 28 एप्रिल 2023

कर्नाटक विधानसभा वेंचणूकीच्या फाटभूंयेर कर्नाटक राज्याच्या शिमेसावन 5 किलोमिटर क्षेत्रांत येवपी काणकोण तालुक्यातलो पोळे गांवचो वाठार, धारबांदोडा तालुक्यातलो मोले गांवचो वाठार आनी सत्तरी तालुक्यातल्या सुर्ला गांवच्या वाठारांत ता. 8 मे 2023 दिसा सांजेची 6.00 वरांसावन ते 10 मे 2023 दिसा मध्यान रातीमेरेन सोऱ्याची येरादारी आनी लागी बाळगुपाचेर निर्बंध लागू केला.

वयल्या काळांत खंयचीय व्यक्ती आपल्या कुटुंबातल्या वांगड्या सयत बियर सोडून भारतीय बनावटीच्या विदेशी सोऱ्याची वा विदेशी सोऱ्याची पाऊण बाटली आनी 650 एमएलच्यो स बियरीच्यो बाटल्यो आनी देशी सोऱ्याची पाऊण बाटली एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाक शकतली वा आपल्या लागी बाळगुपाक शकतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/350

Skip to content