जैविक विविधताय सांबाळ पुरस्कारा खातीर अर्ज

ता. 28 एप्रिल 2023

गोंय राज्य जैविक विविधताय मंडळान जैविक विविधताय सांबाळ पुरस्कार 2023 खातीर अर्ज मागयल्यात. जैविक विविधताय सांबाळ पुरस्कार पाच वर्गांनी दितात. जैविक विविधताय वेवस्थापन समिती- उत्तर आनी दक्षीण गोंय प्रत्येकी एक, वैयक्तिक वर्ग- उत्तर आनी दक्षीण गोंय प्रत्येकी एक, जैविक विविधताय संशोधन क्षेत्र- एक पुरस्कार, जैविक विविधताय वाटोवप आनी पुर्नस्थापना आनी संबंदीत क्षेत्रांतलो वावर-एक पुरस्कार आनी हरीत पत्रकार-एक, अशां वर्गांत पुरस्कार दितात.

तशेंच मंडळान जैविक विविधताय सांबाळ क्षेत्रात वावर करपी व्यक्तिंची सु-मोटो दखल निर्णय घेतला आनी हे बाबतीत गोंय राज्य जैविक विविधताय मंडळान, जैविक विविधताय वेवस्थापन समिती आनी आदले जैविक विविधताय पुरस्कार जैतवंतांक सु-मोटो शिफारस करप शक्य जातले.

नामांकन अर्ज मंडळाच्या goanbiodiversity@gmail.com ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसून ते भरून गोंय राज्य जैविक विविधताय मंडळ, साळगांव सेमिनारी सामकार, साळगांव बार्देस हांगा सुपुर्द करचे वा goanbiodiversity@gmail.com वा goagsbb@gov.in चेर ई-मेल करचे.

नामांकन अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 18 मे 2023 आसून निमण्या दिसा सांजेची 4.30 मेरेन अर्ज गोंय राज्य जैविक विविधताय मंडळाच्या कार्यालयांत पावपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/346

Skip to content