सांखळी/फोंडे नगरपालिका वेंचणूक नगरपालिका वार्डांतल्या मतदार कामगारांक भरपगारी सुटी

ता. 27 एप्रिल 2023

सांखळी आनी फोंडे नगरपालिका वेंचणूके खातीर शुक्रार ता. 5 मे 2023 दिसा मतदान जावपाचे आसून दोनीय नगरपालिका वार्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगारांखातीर सरकारान ता. 5 मे 2023 दिसा मतदानाच्या दिसा भरपगारी सुटी जाहीर केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/341

Skip to content