गोंय स्वयंपूर्ण 2.0 उपक्रमा वरवीं कुशळटाय वाडोवपाचेर भर- मुख्यमंत्री

ता. 24 एप्रिल 2023

गोंय स्वयंपूर्ण 2.0 उपक्रमा वरवीं आयटीआय, हस्तकला, तंत्रनिकेतन अशां अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतिल्ल्या युवकांची कुशळटाय वाडोवपाचेर भर दिला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज आपल्या 50 व्या वाडदिसा साळगांव पंचायत सभाघरांत आयोजीत कार्यक्रमात राज्यांतल्या नगरपालिका आनी पंचायत वांगड्याकडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधतना सागंलें.

गोंय स्वयंपूर्ण उपक्रमा वरवीं सरकारी येवजणो आनी कार्यक्रम लोकांमेरेन पावोवपाखातीर स्वयंपूर्ण मित्र, नोडल अधिकारी, सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी केल्ल्या वावराची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. राज्यांत येवपी उद्देगांखातीर कुशळ मनीसबळ उपलब्ध करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर युवकांक आवश्यक प्रशिक्षण दिवन तांची कुशळटाय वाडोवपाक जाय, तशेंच युवकांक स्टार्टअप, सोलर ऊर्जा धोरण, आयटी धोरण ह्या मळार प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हाचो उल्लेख करून मुख्यमंत्र्यान गोंय राज्यांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर प्रत्येकान योगदान दिवपाची गरज उक्तायली. राज्यांतल्या 410 गांवांनी सेवा केंद्रां सुरू करपात येतली आनी तांचो फायदो लोकांक सरकारी सेवांचो लाव घेवपाक जातलो, अशी म्हायती तांणी दिली. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमात सगळ्यां खातीर निवारो, लायट, उदक, शौचालय, दिव्यांगांक आवश्यक उपकरणां दिवप अशां येवजणांचो आस्पाव आसा, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

साळगांवचे आमदार श्री. केदार नाईक हांणी साळगांवाखातीर स्वयंपूर्ण मित्र म्हूण स्वता मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक जाल्ले खातीर समाधान उक्तावन साळगांव मतदारसंघातल्या लोकांची गारांणी मुख्यमंत्र्या मुखार मांडली.

स्वयंपूर्ण मित्र म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार साळगांव पंचायतीन आयोजीत सेवा सुशासन आनी जनकल्याण कार्यक्रमात भाग घेतलो. तशेंत तांणी साळगांवच्या लोकांच्यो समस्यां जाणून घेवन त्यो सोडोवपाचे उतर दिले.

ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ग्रामशेती येवजणेच्या लावधारकांक मंजूरी पत्रां भेटयली.

ह्या वेळार उपस्थितांमदी उपजिल्हाधिकारी-1 गुरूदास देसाय, उपजिल्हाधिकारी-2 यशस्विनी बी., पंचायत संचालक सिध्दी हळर्णकर, मामलेदार प्रविण गावस, गट विकास अधिकारी प्रथमेश शंकरदास, साळगांवचे सरपंच लुकास रेमेदीस आनी हेर अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/326

Skip to content