संवसारीक भलायकी दीस मनयलो

ता. 6 एप्रिल 2023

भलायकी सेवा संचालनालयाच्या भलायकी शिक्षण मंडळान आयज पणजे मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत आयोजीत कार्यक्रमात संवसारीक भलायकी दीस मनयलो. “सगळ्यांखातीर भलायकी” अशी ह्या वर्साच्या संवसारीक भलायकी दिसाची संकल्पना आसा. प्रत्येक वर्सा 7 एप्रिलाक संवसारीक भलायकी दीस मनोवपात येता.

भलायकी सचीव श्री. अरूण कुमार मिश्रा हे ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आशिल्लें. ह्या वेळार उलयताना श्री. मिश्रा हांणी गोंय राज्यांत भलायकेच्या मळार उत्कृश्ट साधनसुविधां आशिल्ल्याचे सांगून दोतोर आनी हेर भलायकी कर्मचाऱ्यांनी दुयेंतींक बऱ्यातली बरी उपचार सुविधा दिवपाक सांगलें.

भलायकी सेवा संचालक डॉ. गीता काकोडकर हांणी गोंयच्या नागरिकांक दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाखातीर भलायकी खात्याचे सतत प्रयत्न आशिल्ल्याचे सांगलें.

ह्या वेळार राज्यभरातल्या उत्कृश्ट सामुदायीक भलायकी केंद्रांचो आनी मुळाव्या भलायकी केंद्रांचो भोवमान केलो. तशेंच उत्कृश्ट सेवा दिवपी भलायकी कर्मचाऱ्यांचोय ह्या वेळार भोवमान जालो.

गोवा वेवस्थापन संस्थेचे सहाय्यक प्रो. डॉ. सुरिया फडणीस, अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याच्यो संचालक डॉ. ज्योती सरदेसाय, भलायकी सेवा संचालनालयाच्यो उपसंचालक डॉ. रूपा नाईक, उत्तर जिल्हा हॉस्पिटलाचे वैजकीय अधीक्षक डॉ. वंदना धुमे आनी हेर कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/318

Skip to content