राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्यान गरजेवंतांक अर्थिक मदत भेटयली

ता. 6 एप्रिल 2023

आयज साखळेच्या रविंद्र भवनात आयोजीत कार्यक्रमात गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजभवन उपक्रमातल्यान 48 डायलिसिस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अर्थिक मदत भेटयली. तशेंच राज्य दिव्यांग आयोगावतीन गरजू व्यक्तिंक मियोइलेक्ट्रीक हात भेटयले.

ह्या वेळार उलयताना राज्यपालान एक भुंय, एक कुटुंब आनी एक भविश्य ह्या संकल्पनेतल्यान संवसाराच्या कल्याणाचो मार्ग उक्तो जातलो, अशें सांगून वसुदैव कुटुंबकम ह्या भारतीय संकल्पनेचो हो विचार आसा, अशें तांणी म्हणलें.

फुडें उलयताना राज्यपालान लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या कल्याणाखातीर काम करपाचो उलो मारून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाखाला गोंयच्या विकासाखातीर सुरू केल्ल्या वावराची तोखणाय केली.

राज्यपालान राजभवनावतीन राबोवपात येवपी साबार उपक्रमांची म्हायती दितना सामान्य मनशांक सेवा दिवपाक राजभवन समर्पित भावनेन काम करता, अशें सांगलें.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत कायम दिव्यांग केंद्र आनी मोटर न्युरॉन सेंटर स्थापन करपात येतले, अशें सांगलें. लोकांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवपाची गरज उक्तावन आपल्या आहारात साखरेचो कमी उपेग करप आवश्यक आशिल्ल्याचेय तांणी सांगलें.

समाज कल्याणमंत्री श्री. सुभाष फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपात राजभवनावतीन राबोवपात येवपी लोककल्याणकारी उपक्रमांबद्दल राजभवन प्रशासनाची तोखणाय केली.

सुरवातीक राज्यपालांचे सचीव एम.आर.एम. राव हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो.

राज्य दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष श्री गुरूदास पावसकर, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

श्रीमती सिध्दी परब हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले. श्री गुरूदास पावसकर हांणी निमाणे उपकार मानले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/319

Skip to content