मुख्यमंत्र्यां कडल्यान राष्ट्रीय उदकाखेळ संस्था आनी मांडवी दर्यादेग संरक्षण कामाची पळोवणी

ता. 3 एप्रिल 2023

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज करंजाळे हांगा भेट दिवन थंय चालू आसिल्ल्या राष्ट्रीय उदकाखेळ कॅम्पस प्रकल्पाच्या प्रगतीची पळोवणी केली. मुख्यमंत्र्यांन प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीचेर समाधान व्यक्त केले आनी हो प्रकल्प ह्या वर्साच्या मे म्हयन्या मेरेन पुराय जातलो, अशी म्हायती दिली. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स संस्थेच्या ह्या प्रकल्पात पर्यटन आनी संबंदीत वेवसाय क्षेत्रांत बीबीए, एमबीए आनी पीएचडी अभ्यासक्रम सुविधा आसतली, अशेंय तांणी सांगलें.

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स ही देशांतली सुशेग आनी निवांतपण उदकाखेळ सुविधांक परवानो दिवपी शिखर संस्था आसून अनेक कुशळटाय विकास अभ्यासक्रम, अल्पकाळ प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजीत करून संस्था उदकाखेळा मळार कुशळ मनीसबळ तयार करता. दरवर्सा 2500 परस चड विद्यार्थी संस्थेच्या अभ्यासक्रमांनी प्रवेश घेतात.

मुख्यमंत्र्यांन सुरू आशिल्ल्या संस्थेच्या कामाचो अधिकाऱ्यांकडल्यान नियाळ घेतलो. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्सचे प्रशिक्षण वेवस्थापक श्री रणजीत सिंग, लेखा अधिकारी श्री कमल पराशर, प्रशिक्षक श्री समीर कर्पे आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

उपरांत मुख्यमंत्र्यांन मांडवी दर्यादेग संरक्षण कामाचीय पळोवणी केली.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/310

Skip to content