मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं गोंय विद्यापीठ संकुलांत भौतिकशास्त्र आनी प्रयोजित विज्ञान विभागाखातीर बुन्याद

ता. 3 एप्रिल 2023

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय विद्यापीठ संकुलांत भौतिकशास्त्र आनी प्रयोजित विज्ञान विभागाखातीर बुन्यादी फातर बसयलो. गोंय सरकाराच्या सहकार्यान सुमार 9 कोटी रुपया खर्च करून ह्या प्रकल्पाचे बांदकाम करपात येतले. भौतिकशास्त्र आनी प्रयोजित विज्ञान विभागांत भौतिकशास्त्र आनी प्रयोजित विज्ञानाच्या विंगड विंगड क्षेत्रांत प्रगत संशोधन आनी शिक्षणाची संद उपलब्ध करतले.

ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांन गोंय वेवसायिक शाखेच्या वर्ग इमारतीचेय उक्तावण केले. ह्या विस्तार इमारतीत चार वर्ग कुडीं आसात. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उपक्रमाखाला 3 कोटी रूपया खर्च करून विस्तारीत इमारतीचे बांदकाम केला.

ह्या वेळार उलयताना मुख्यमंत्र्यांन गोंय विद्यापीठाच्या प्रगतीचेर समाधान व्यक्त केले आनी विद्यापीठाच्या माध्यमातल्यान उत्कृश्ट मनीस संसाधन उपलब्ध करून दिवपाखातीर सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें सांगलें. सरकार पायाभूत सुविधांनी गुंतवणूक करता आनी राज्याच्या विकासाक योगदान दिवपाक शकतले अशें उच्च शिक्षीत आनी कुशळ मनीसबळ तयार करपाखातीर विद्यार्थ्यांक जागतिक दर्जाचे शिक्षण दिता, अशें तांणी सांगलें.

कार्यक्रमाक गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन आनी कुलसचीव श्री विष्णू नाडकर्णी हेवूय उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/311

Skip to content