कोंकणी खबरो – 29/03/2023

राज्यपालाकडल्यान रामनमीची परबीं

ता. 29 मार्च 2023

गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी रामनम उत्सवाच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक काळजासावन उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या.

राज्यपाल आपल्या संदेशात म्हणटा, रामनम हो हिंदू सण ज्या दिसा आमी भगवान विष्णुचो अवतार श्रीरामाचो जल्म दीस मनयतात. रामनम भुंयेचेर ईश्वरी शक्तीचे आगमन जाल्ल्याचे प्रतिक आसा. रामनम उत्सव नकारात्मकता पयस करून धर्माची स्थापणूक जाल्ल्याचे सूचीत करता. श्रीराम करूणा, सौजन्य, आपुलकी,सत्य आनी एकात्मतेचे व्यक्तिमत्व आशिल्ले, जांणी नैतिकता तशेंच सामाजिक गुणांचे दर्शन घडयले. ते एक आदर्श पुत्र, आदर्श पती, आनी आदर्श राजा आशिल्ले. ते सद्गूणांनी वायट प्रवृत्तीचेर मेळयिल्ल्या जैताचे प्रतिक आसा. श्रीराम मनशान आपली नैतिक बांदिलकी कशी पुर्ण करप हाचे आदर्श उदाहरण आसा. तांकां “मर्यादा पुरूषोत्तम” म्हूण वळखताले. अयोध्येतल्या तांच्या राज्यकारभाराचे रामराज्य म्हुण वर्णन केला, जाची देख घेवपा सारखी आसा.

रामनमीच्या ह्या उत्सवाच्या प्रसंगार आमी आमच्या जीणेत श्रीरामाचे आदर्श गुण आपणावपाचे यत्न करूया. श्रीराम हे श्रध्देचे प्रतिक, तांचे आदर्श व्यक्तिमत्व आमकां निसुवार्थपणान फुडे वचपाची प्रेरणा दिता.

ह्या वर्साचो रामनमीचो उत्सव प्रत्येकाच्या जीणेत शांतीकाय, उत्साह, खुशालकाय आनी समृध्दी घेवन येव, अशें राज्यपालान संदेशात म्हणला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/294

धावेची दुसऱ्या सत्राची परिक्षा 1 एप्रिला सावन सुरू

ता. 29 मार्च 2023

गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाची धावेची दुसऱ्या सत्राची परिक्षा 1 ते 22 एप्रिल 2023 मेरेन जातली. परिक्षा राज्यांतल्या 31 केंद्रांचेर जातली. प्रत्येक दिसा सकाळी 9.30 वरांचेर परिक्षेक सुरवात जातली. 10411 चलें आनी 10078 चलयों मेळून 20489 विद्यार्थीं परिक्षेक बसतले. पयल्या आनी दुसऱ्या सत्राच्या गुणांच्या आदाराचेर अतिंम निकाल थारायतले. दोनीय सत्रांच्या गुणांखातीर एकच गुणपत्रीका आसतली.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/295

वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 मार्च 2023

ता. 30 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही विमानतळ फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 11.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आनंद रेजिडन्सी, जैन मंदीर,आनंद आर्केड, चिकली जॉगर्स पार्का लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/296

वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 मार्च 2023

ता. 31 मार्च 2023 दिसा 11 केव्ही म्हार्दोळ फिडराचेर ताकतीकेचे दुरूस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन शिमेपायण, सुखशांती, म्हार्दोळ बाजार, मडकय रस्तो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/297

Skip to content