आरबीएल बँकेच्या सीएसआर उपक्रमाखाला विद्यार्थिनींक 250 सायकलींचे वाटप

ता. 14 मार्च 2023

आरबीएल बँकेच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर उपक्रमाखाला गोंयच्या आनी खास करून आदिवासी वाठारांतल्या शाळांच्या चली विद्यार्थिनींक 250 सायकलींचे वाटप केले. काल पर्वरीच्या गोंय क्रिकेट संघटनेच्या मैदानाचेर आयोजीत कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं राज्यांतल्या 20 गांवगिऱ्या शाळांतल्यान निवड केल्ल्या अनुसूचीत जमातीतल्या 250 विद्यार्थिनींक सायकलींचे वाटप केले. चली भुरग्यांच्या शिक्षणीक सक्षमीकरणाखातीर आरबीएल बँकेवतीन हो उपक्रम राबोवपात येता. आरबीएल बँकेवतीन ह्या उपक्रमाखाला देशभरांतल्या एक हजार विद्यार्थिनींक सायकलींचे वाटप करपात येतले.

समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय, जीसीएचे अध्यक्ष श्री विपुल फडके, सचिव श्री रोहन देसाय, वित्तीय संस्था गट प्रमुख श्री रोहित अग्रवाल, विपणन सहकार्य प्रमुख श्री अभिजित सोमवंशी, शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आनी लाभार्थी विद्यार्थी कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

ह्या वेळार उलयताना मुख्यमंत्र्यान आरबीएल बँकेन सामाजीक जबाबदारी म्हूण विद्यार्थिनींक फुकट सायकलीं वाटपा खातीर सुरू केल्ल्या उपक्रमाची तोखणाय करून ह्या उपक्रमाचो खास करून गावगिऱ्या वाठारांतल्या चली भुरग्यांक नक्कीच फायदो जातलो, अशें सांगलें. तांची शाळेत वचपाची आनी शिकपाची उमेद वाडटली. गावगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक शाळांनी पावपाक खुप त्रासाचे जाता. अशा तरेन तांकां मदत मेळ्ळी जाल्यार तांकां शाळांनी पावप सोपे जातले, अशें तांणी सांगलें.

फुडें उलयताना मुख्यमंत्र्यान सरकारान महिलांच्या सक्षमीकरणाचेर भर दिल्ल्याचे सांगलें. देशांत दादले-बायलांचे प्रमाण राखपाखातीर प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केल्ल्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानान महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात जाली. चली भुरग्याचो जल्म, तिचे शिक्षण आनी लग्न अशा अनेक येवजणांची अंमलबजावणी करून ह्या मोहिमेची सुरुवात जाल्या. ही मोहीम यशस्वी करपा खातीर कॉर्पोरेट क्षेत्रांतल्या बँकांनी हातभार लावपाची गरज आसा, अशें तांणी सांगलें.

आरबीएल बँकेन सुरूवाती सावन देशांतल्या कृशी क्षेत्राक चालना दिवपाखातीर व्हड योगदान दिल्ले आसून शेतकारांक तांच्या रिणाची सबसिडी वेळार मेळपाक सोपे जावचे म्हूण आरबीएल बँकेकडेन कबलात करपाचो सरकारचो विचार आसा, अशेंय तांणी सांगलें.

समाजकल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांणी आरबीएल बँकेच्या CSR उपक्रमाची तोखणाय करून गावगिऱ्या वाठारांतल्यान शाळांनी वचपी विद्यार्थिनींक ह्या उपक्रमाचो बरो फायदो जातलो, अशें सांगलें. राज्यांत कांय अशें वांठार आसात जंय प्रवासाची सोय ना. विद्यार्थ्यांक पयसुल्ल्यान चलत शाळेत पावचे पडटा. विद्यार्थ्यांच्या पालकांक आपल्या शाळेत वचपी भुरग्याक सायकल विकती घेवन दिवप लेगीत परवडना. गरजू विद्यार्थिनींक सायकल मेळिल्ल्यान तांची शाळेत वचपाची उमेद वाडटली, अशें तांणी सांगलें.

सुरूवातीक आरबीएल बँकेच्यो वित्तय प्रमुख श्रीमत पारुल सेठ हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/246

Skip to content