सैमीक दायज यात्रा उपक्रमाखाला राज्यपालांची साश्ट, केपे म्हालांत भेट

ता. 13 मार्च 2023

सैमीक दायज यात्रा उपक्रमाचो एक भाग म्हूण राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज दक्षीण गोंयांतल्या साश्ट आनी केपे म्हालांत भेट दिली.

राज्यपालान पयली मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीक भेट दिली. आमदार श्री. विजय सरदेसाय हांणी राज्यपालाक येवकार दिलो. होली स्पिरीट चर्चीचे फा. आमांदियो वालादारिस, होली स्पिरीट स्कुलाच्यो मुख्याद्यापिका एस्मेराल्डा फर्नांडिस आनी चर्च समितीचे वांगडी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

चर्चीत प्रार्थना केल्या उपरांत राज्यपालान चर्च वाठारांतल्या माड्डीच्या झाडाची म्हायती करून घेतली. ह्या झाडाक नागिण झाड म्हूण वळखतात. चर्चीचे फादर आमांदियो वालादारिस आनी नामनेचे इतिहासकार श्री. संजीव सरदेसाय हांणी राज्यपालाक झाडाचो इतिहास आनी हेर म्हायती दिली.

उपरांत राज्यपालान पोरण्या केपे पुलीस स्थानकाकडल्या वाठाराक भेट दिवन थंयच्या सगळ्यात जुनाट आनी पोरण्या बाओबाब झाडाविशीं म्हायती करून घेतली. तशेंच श्रीलक्ष्मीच्या देवळांत प्रार्थना केली. थळावें आमदार श्री. आल्टन डिकॉस्ता आनी आदले उपमुख्यमंत्री श्री. चंद्रकांत कवळेकर हांणी राज्यपालाक येवकार दिलो.

त्या उपरांत राज्यपालान कुस्मणे केपे हांगाच्या मुड्डेश्वर सातेरी देवस्थानाक भेट दिली आनी प्रार्थना केली. तशेंच तांणी थंयच्या पिंपळाच्या झाडाची पुजा करून झाडाविशीं म्हायती करून घेतली. देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. सी. के. देसाय हांणी राज्यपालाक येवकार दिलो.

आपल्या भेटी वेळार उलयताना राज्यपालान एक भुंय, एक कुटुंब आनी एक भविश्य ह्या संकल्पनेतल्यान संवसाराच्या कल्याणाचो मार्ग उकतो जातलो अशें सांगून हे वसुदैव कुटुंबकम् ह्या भारतीय परंपरेतल्यान शक्य आशिल्ल्यचें तांणी म्हणलें.

गोंयांक समृध्द परंपरा आनी सांस्कृतीक वारसो लाभिल्लो आसून सैमीक दायज यात्रेच्या माध्यमातल्यान आपल्याक गोंयचो वारसो आनी संस्कृती जाणून घेवपा वांगडाच तो पुस्तक रूपात उपलब्ध करपाक आपूण इत्सुक आशिल्ल्याचें सांगलें.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/241

Skip to content