Konkani News- March 1, 2023

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 1 मार्च 2023

बोर्डा-मडगांव हांगा मे. एसआरई इस्टेट डेव्हलपमेंटच्या सुप्रिम सॉलिटेर प्रकल्पा लागी नवीन उबारिल्ले 400 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही हेर वीज यंत्रणां ता. 1 मार्च 2023 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/202

नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत

ता. 1 मार्च 2023

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान सांखळी नगरपालिका वाठारांत सांखळी समाजीक भलायकी केंद्र ते सिया पेट्रोल पंप मेरेन रस्त्याच्या दोनीय वटेन सगळ्या प्रकारच्या वाहनांखातीर ‘नो पार्किंग वाठार’ अधिसुचीत केला आनी आवश्यक सुचोवणी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/203

Skip to content