कोपार्डेच्या सरकारी फार्मांतल्या फळझाडांची पावणी

ता. 28 फेब्रुवारी 2023

कोपार्डे सत्तरी हांगाच्या गोरवां सांबाळ फार्मातल्या काजू, माड आनी आंब्यांच्या झाडांची पावणी ता. 21 मार्च 2023 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर करपात येतली, अशें जनावरां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालयान कळीत केला. झाडांची पावणी मार्च 2023 ते फेब्रुवारी 2026 मेरेनच्या काळाखातीर आसतली.

फार्मात 50 आंब्याची झाडां, 50 काजूची झाडां आनी 95 माडाची झाडां आसात. पावणेक इत्सुक आशिल्ल्यांनी झाडांची पळोवणी करपा खातीर कामाच्या दिसानी सकाळी 9.00 ते 11.00 आनी दनपारां 2.30 ते सांजेची 5.00 ह्या वेळेत फार्मात भेट दिवची.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/198

Skip to content