स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो अभ्यास करपाखातीर आसामचे शिश्टमंडळ गोंय भेटीर

ता. 27 फेब्रुवारी 2023

ऑक्टोबर 2020 त सुरुवातीक सुरू केल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी केल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या दूरदर्शी फुडारपणाखाला गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 उपक्रम परत सुरू केलो. सरकारी कल्याणकारी येवजणांचो लाव राज्यांतल्या प्रत्येक नागरिकामेरेन पावतलो हाचेर ह्या उपक्रमातल्यान चड भर दिवपाचो प्रयत्न सुरू आसा.

प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांणी गोंय सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेची तोखणाय करतनाच हेर राज्यांनीय अशा संकल्पनेची आपल्या राज्यांत अंमलबजावणी करपाक सांगले. ह्या उपक्रमाची संकल्पना हेर राज्यांकय आवडलेली आसून ह्या उपक्रमाचो अभ्यास करपा खातीर शेजारच्या राज्यांची शिश्टमंडळां गोंयांत भेट दितात.

स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो अभ्यास करपा खातीर सद्या आसाम सरकारचे शिश्टमंडळ आयुक्त आनी पी/आरडी श्री. बिक्रम कैरी, आयएएस हांच्या फुडारपणाखाला गोंय भेटीर आय़िल्लें आसा. ह्या शिश्टमंडळात श्रीमती बिपांची दत्ता, एसीएस, सहाय्यक आयुक्त, श्री विपुल के.आर. दास, एसीएस सहायक आयुक्त, डॉ जयंता के. आर. गोस्वामी, एसीएस अतिरिक्त आयुक्त आनी श्रीमती अनामिका डे, राज्य कार्यक्रम वेवस्थापक हांचो आस्पाव आसा.

आयज पर्वरी सचिवालयांत आयोजीत संवाद कार्यक्रमात नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यमापन खात्याचे संचालक श्री. विजय बी सक्सेना हांणी आसाम सरकारच्या शिश्टमंडळाच्या अधिकाऱ्यांक येवकार दिलो. श्री. सक्सेना हांणी स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रमाची संकल्पना, अंमलबजावणी, उपक्रमाखाला आस्पावीत येवजणो आनी हेर सविस्तर म्हायती शिश्टमंडळाक दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्यो अवर सचिव श्रीमती ईशा सावंत, साश्ट तालुका नोडल अधिकारी डॉ. लेव्हिन्सन मार्टिन्स, स्वयंपूर्ण मित्र श्री. गुरुदास देसाय, श्री. सुब्रज काणेकर आनी श्रीमती नॅन्सी फर्नांडिस हांणी आसामच्या अधिकार्‍यांकडेन संवाद साधलो आनी स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमावरवीं तांणी केल्ल्या वावराची म्हायती दिली.

श्रीमती ईशा सावंत हांणीय स्वयंपूर्ण मित्र म्हूण केल्ल्या कामाचो अणभव सांगतना स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमावरवीं पंचायत पांवड्याचेर राबोवपात आयिल्ल्या कार्यक्रमांची म्हायती दिली.

आसामच्या अधिकाऱ्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेखाला गोंयांत राबोवपात आयिल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2023/187

Skip to content